Det här kan vi göra för er

Våra tjänster

Teamet på Myohliv har jobbat med komplexa ingenjörsprojekt i 20 år. Vi vet att vägen till ett lyckat och lönsamt projekt är ”rätt kompetens på rätt plats”. Myohliv hjälper er att tillsätta just den kompetensen. Dessutom projektleder våra mest erfarna konsulter alla våra åtaganden. Denna uppföljning är unik i branschen och säkerställer bästa möjliga resultat.

Projektstyrning

Det kan det vara en utmaning att samordna alla konsulter från olika bolag. Vi sätter samman ett team efter behoven i ditt projekt.

Alla projekt har olika behov av kompetens och en projektledare har sällan alla egenskaper som behövs för att kunna vara en bra ledare, ha en god struktur, tekniskt kunnande eller stenkoll på aktivitetsuppföljning och tidplaner.

Vi tillsätter ett team tillsammans med dig för att skapa bästa förutsättningar för projektet att kunna leverera under alla omständigheter.

Projektledning

Bra projektledning är ofta nyckeln till ett lyckat projekt. Ledarskap och framdrift står i centrum för våra projektledare.

Våra projektledare arbetar systematiskt igenom projektets olika steg. En genomarbetad budget och planering ger förutsättningar till att följa upp aktiviteter och kostnader. Vi tydliggör målen så att alla intressenter i projektet vet när projektet är klart. Vi arbetar i din projektprocess eller tillhandahåller en om du saknar den.

En projektledare från Myohliv fokuserar på ett gott ledarskap som skapar framdrift för att uppnå projektmålen.

Byggledning

Våra byggledare leder utförandet av projekten och säkerställer att leveransen blir som överenskommet.

Byggledaren är projektledarens förlängda arm under genomförandet av ett projekt och är en nyckelperson i samordningen mellan alla parter. Dialogen och arbetet sker på byggarbetsplatsen. På byggmöten följer vi kontinuerligt upp genomförandet och bland annat kvalitets- och miljöplaner samt tidplaner.

Elkraft

Vi har lång erfarenhet inom elkonstruktion för låg och mellanspänningssystem i fastigheter och stadsmiljö.

Vi beräknar, projekterar och visualiserar gatubelysning, projekterar och beräknar dimensionering av kraftkablage. Förutom ett tydligt underlag ger det dig som kund en projektering som säkerställer att din anläggning är modern och energieffektiv.

Med våra partners genomför vi mätningar och analyser på elkvalitén i olika typer av anläggningar. Vi använder och sammanställer resultatet i projektering eller skapar rapporter med åtgärdsförslag.

Automation

Våra ingenjörer har mångårig erfarenhet av el- och automationsprojekt inom flertalet branscher.

Maskinstyrning inom industri är vår hemmaplan. Vi har erfarenhet av underhåll- och investeringsprojekt inom automotive, life science och processindustri. Vi hanterar de vanligaste styrsystemen och konstruktionsverktygen på marknaden.

Dokumentation

Digitalisera din dokumentation. Från papperskopior till office-dokument eller CAD system, enkelt och redigerbart.

Maskindokumentation, beredning och utskrift av dokumentation för maskiner och utrustningar. Vi tar hand om hanteringen av olika varianter och versioner som sammanställs till en hanterbar editerbar version.

Våra lösningar inom dokumentation säkerställer att kravställd dokumentation finns för din anläggning.

Så här kan våra projekt se ut

Projektledning investeringsprojekt flygplats

Beskrivning

Projektledning av elkraft- mark- och byggprojekt. Vi arbetar efter kundens byggprocess med mycket samordning och arbete i fält.

Utmaningar

 • Många projekt på liten yta.
 • Flera entreprenörer.
 • Full drift på flygplatsen under genomförandet.

Framgångsfaktorer

 • Samordning och kommunikation mellan olika projekt, entreprenörer och intressenter.
 • Aktivt arbete i teams.
 • FAT och SAT för att säkerställa funktion.
 • Planering av genomförandet efter tidsåtgång på projektaktiviteter.

Samordning och förvaltning av anläggning

Beskrivning

Samordning och förvaltning av tunnlar och mediaförsörjning inom infrastruktur. Vi arbetar med kundens processer och verktyg. Stort fokus på ledarskap genom kommunikation. Många platsbesök med försyn av arbetsområde, tillstånd heta arbeten, samordningsmöte och slutbesiktning.

Utmaningar

 • Hög säkerhet avseende tillträde och hantering av dokument och ritningar.
 • Många olika ledningsägare som genomför projekt samtidigt.

Framgångsfaktorer

 • Tät dialog med entreprenörer och projekt.
 • Hög närvaro på projektplatser.
 • Aktivt arbeta i teams.

Projektledning investeringsprojekt läkemedelsindustri

Beskrivning

Projektledning av nya system för product security vid införandet av två nya förpackningslinjer i renrum. Vi följer kundens rutiner och processer för inköp, genomförande och överlämning till produktion. Stor fokus på planering av genomförande av FAT, installationer, SAT, idrifttagningar och validering. 

Utmaningar

 • Samordna resurser mellan projekt och produktion.
 • Handla upp tekniskt komplicerad utrustning.

Framgångsfaktorer

 • God kommunikation och  struktur.
 • Planering och uppföljning på genomförandet.
 • Aktivt arbeta i team.

Digitalisering ritningar till DWG

Beskrivning

Digitalisering av PDF-ritningar till DWG-filer. Skapa underlag för att kunna utföra förebyggande underhåll och investeringsprojekt på utrustningar för tillverkning av drivlinor inom fordonsindustri.

Utmaningar

 • Originalritningar från 70-talet var i dåligt skick. Kunde lösas genom granskning på plats av vår konstruktör.

Framgångsfaktorer

 • Kombinationen av att ha projektledning och kvalitétssäkring nära kunden.
 • Förlägga CAD-arbetet hos vår partner i Estland vilket ger en bra kostnadsbild.
 • En enkel portal för att checka in underlag och checka ut färdiga DWG-ritningar.
 • Våra konstruktörer kunde fokusera på konstruktion istället för tidskrävande CAD-ritande.

Framtagning av digital anläggninsdokumentation med laserskanning

Beskrivning

Med laserskanning mäter vi anläggningen innifrån.
Utifrån skapat punktmoln från laserskanning så skapas 3D-modeller i CAD.
Från 3D modeller skapas 2D modeller samt pdf med olika lager där t ex olika media kan väljas för att visa vilka delar som ingår i just det systemet.

Utmaningar

 • Tillgång till anläggningen. I vissa fall farliga områden.  

Framgångsfaktorer

 • Teamarbete, goda kontakter med alla inblandade.
 • Mätning sker på säker avstånd från t ex varma områden inne i anläggningen.
 • Bearbetning av punktmoln i CAD utfördes av vår partner i Estland vilket medför en bra kostnadsbild.

Fördelar för dig som kund med Myohlivs team

Vi jobbar med

Några av våra kunder

Hör av dig till oss!

Adress

Box 382, 
721 08 Västerås

Telefon