Opens Opportunities

Det här gör vi

Tjänster

Myohliv kombinerar affärs- och verksamhetskompetens med konsulter inom engineering och projektstyrning. Vi är kompetenta ingenjörer och ledare med gedigen erfarenhet av att leda projekt samt se till att de svåraste utmaningarna blir lösta och levererade i tid. Från kravställning fram till slutlig projektleverans.

Teamen

Vi arbetar i team som agilt utvecklar vår leverans och kompetens. Uppföljning genom coachande samtal sker regelbundet vilket skapar förutsättningar för oss som företag och individer att utvecklas. Det gör att vi har möjligheten att fånga mästerskapet inom det vi gör och sedan sprida det vidare till andra team och kunder.

Partners

Myohliv jobbar aktivt med partners och utvecklar på så sätt vår gemensamma affär. Tillsammans säkerställer vi vår leveransförmåga. Våra leveranspartners finns i Sverige och i Estland där vi sätter ihop lämpligt team för just din leverans. Vi ser oss som ett företag med ca 100 ingenjörer som är redo att skapa värde för dig.

Vi är en värderingsdriven organisation

Vår ledstjärna

Vår ledstjärna är att skapa möjlighet hos våra kunder, partners och oss själva samt att dela med oss till alla av vårt mästerskap.

1 of 3

Vår väg framåt

En väg som har stöd i Globala målen 2030 och våra värderingar – Värdeskapande, Samverka och Respekt. Det är vi på Myohliv som öppnar dörren.

2 of 3

Våra segrar

När vi arbetar oss framåt så firar vi segrarna. Längst den ljusa vägen står prispokaler som vi plockar upp när vi jobbat på bra.

3 of 3

Open opportunities

Vår ledstjärna och värderingar leder oss i våra beslut och hur vi är i vardagen.

Värdeskapande

Vi förstår och uppskattar värdet av det vi gör. Beslutsamhet och framdrift, det vi säger att vi ska göra, det blir gjort!

Samverkan

Utifrån värdet vi skapar så samverkar vi med alla, det omfattar team, kunder och partners. Det betyder att vi ger för att ge.

Respekt

Lyhördhet för omgivningens behov. Lågt till golv och högt till tak. Vi värdesätter tydlighet och öppenhet. Vi gillar lika olika. 

Mästerskapet

Mästerskapet är det är det som vi tycker är viktigt för att vi ska må bra, kunna leverera och utvecklas. Vi fokuserar på att utveckla oss som individer vilket ger bra förutsättningar för att kunna förstå omgivningen och leverera på bästa sätt. Varje medarbetare utbildas i coachande ledarskap och vi fokuserar mycket på att kunna interagera med andra människor. Vi fokuserar också på aktiviteter som är viktiga och leder till målen. I teamen fångar vi mästerskap inom det vi gör och sprider det sedan till våra andra team och kunder.

Vår gemenskap

På Myohliv är en av våra framgångsfaktorer att vi arbetar i team som agilt utvecklar vår leverans och kompetens. Besluten hos Myohliv sker i våra team och uppföljning sker regelbundet genom coachande samtal vilket skapar förutsättningar för oss som företag och individer att utvecklas. Teamen ger var och en av oss tillgång till teamets kollektiva intelligens. I teamen fångar vi mästerskap inom det vi gör och sprider det sedan till våra andra team och kunder.

Vi öppnar dörren

Myohliv fokuserar på vad som ska göras och vilket värde det skapar för dig som kund. Vill du anlita en konsult eller vill du få en uppgift utförd av ett team? Vad du än behöver hjälp med så tar vi fram en lösning som passar ditt behov. Vi är med och utvecklar leveransen och arbetssätt under hela uppdraget.

Myohliv på Facebook

Vi jobbar med

Några av våra kunder

Hör av dig till oss!

Adress

Box 382, 
721 08 Västerås

Telefon