Om Myohliv

Det här är vi

Myohliv kombinerar affärs- och verksamhetskompetens med konsulter inom engineering och projektstyrning. Vi är kompetenta ingenjörer med gedigen erfarenhet av att leda projekt och se till att de svåraste utmaningarna blir lösta och levererade i tid.

Teamen

På Myohliv arbetar vi i team som agilt utvecklar vår leverans och kompetens. Uppföljning på arbetsmiljö och hur projekten löper sker regelbundet genom coachande samtal vilket skapar förutsättningar för oss som företag och individer att utvecklas. Teamen ger var och en av oss tillgång till teamets kollektiva intelligens. I teamen fångar vi mästerskap inom det vi gör och sprider det sedan till våra andra team och kunder.

Good enough for now safe enough to try

Ibland kan det vara långt till ett beslut. På Myohliv arbetar vi agilt och testar oss fram. Är det tillräckligt säkert att testa så gör vi det. När vi lär oss mer eller när förutsättningarna förändras så gör vi små justeringar för att förbättra processen.

My = μ

My i Myohliv står för måttenheten μ. Det betyder att vi alltid tar små steg framåt och gör justeringar när förutsättningarna förändras. Det kan vara svårt att veta hur en förändring fungerar i verkligheten. Ett litet steg är betydligt enklare att göra om än en stor förändring som lanseras. 

Möt Vilho på Myohliv

Vår historia

2013

Myohliv grundades med ambitionen att förnya konsultbranschen.

2014

Nya medarbetare anställs.

2015

Kontor utvecklas i Mälardalen.

2016

10 st anställda.

2017

Införande av kollektivavtal.

2018

DI Gasell. Myohliv placerades på en hedrande 2:a plats i Västmanland!

2019

Myohliv deltar i Almis pilotprojekt för innovativ hållbar tillväxt.

2020

Coronaviruset testar oss som organisation med gott resultat.

Hör av dig till oss!

Adress

Box 382, 
721 08 Västerås

Telefon